کسب مقام های اول دوی 800متر و دوم 400متر بامانع. توسط دوندگان بروجردی

مقام اول دوی400متر و 800متر و مقام دوم دوی 400متر با مانع در اولین مرحله از مسابقات لیگ باشگاه های کشور به دوندگان بروجردی رسید.

احسان مهاجر شجاعی قهرمان دانشجویان جهان که در روز اول مسابقات در دوی 400متر با زمان42/47 مقام اول را کسب کرده بود,در روز دوم توانست در دوی 800متر با کسب زمان84/49/1 مقام اول را ازآن خود کند.

عباس نیکباف دیگر دونده ی بروجردی که با تیم بوشهر در این مسابقه شرکت کرده بود,مقام دوم 400متر با مانع را با زمان 63/54 کسب کرد.

همچنین تیم نفت تهران در دوی 4در400متر امدادی مقام اول را کسب نمود که مهاجرشجاعی در ترکیب دوی 4در400متر از نفت تهران مقام اول را بدست آورد.

همچنین در پرش ارتفاع احسان ظفری,پرنده ی با استعداد بروجردی از تیم ماهشهر با پرشی به ارتفاع 2متر مقام چهارم را بدست آورد و امیر بیرانوند دونده ی جوان بروجردی در دوی 800متر با زمان 57/1 مقام هشتم را کسب نمود.

همچنین مهدی شاهرخی پرتابگر لرستانی از تیم نفت تهران در پرتاب وزنه با رکورد89/18 مقام اول را ازآن خود کرد و برادرش علی شاهرخی از تیم بوشهر در پرتاب دیسک با رکورد 55متر مقام دوم و در پرتاب چکش با رکورد 65/30 مقام چهارم را کسب نمود.

/ 0 نظر / 10 بازدید