برگزاری مسابقات قهرمانی نونهالان استان

نتایج انفرادی                            

ماده 100متر

1-علی                   اسما عیلی            کوهدشت         ۱۲/۵۰

2-علی             برنجی              بروجرد       ۱۳/۵۶

3-علی                  شهبازی                 بروجرد              ۱۳/۵۹

4- رضا                   ایرانشاهی              ازنا                 ۱۴/۶۰

5-سید محمود        موسوی                 نور آباد               ۱۴/۶۷

۶-میلاد                جهانی نیا                نورآباد               ۱۵/۱۲  

7-محمد               برتینا                     بیرانشهر             ۱۵/۱۳

8-یاسین              سپهوند                 خرم آباد              ۱۵/۱۹

9-رضا                 افشار یکانه             بیرانشهر             ۱۵/۳۴

10-طا ها            مدرسی                 خرم آباد              ۱۵/۶۳

11- امیر حسین    سپهوند                بیرانشهر              ۱۵/۹۴

12-احسان           ورمزیار                  ازنا                     ۱۶/۶۳

13-احمد              میر شاهی           ازنا                     ۱۷/۰۴

ماده400متر

1-مهدی     سطانی             الیگودرز                ۵۸/۵۰

2- امین      امرایی                کوهدشت            ۱/۰۲

3- مهران    جهان نیا             نور آباد                 ۱/۰۷

4- عباس    عسگری            نورآباد                  ۱/۱۲

5- اشکان    رفعتی              خرم آباد (ب)         ۱/۱۵

6- رضا       ایرانشاهی         ازنا                      ۱/۱۷

7- امیر حسین   دحیمی نسب  بیرانشهر           ۱/۱۸

8- فرید      شیرزادی              خرم آباد (ب)       ۱/۲۳

9- احسان      ورمزیار              ازنا                   ۱/۲۴

10-احمد      میرشاهی           ازنا                  ۱/۲۸

ماده 800متر

1- فرود                 ملکی نیا         کوهدشت            ۲/۱۶

2- امیر مهدی          صابونچی         بروجرد               ۲/۲۲

3-  مهدی              سلطانی              الیگودرز          ۲/۲۳

4- فرشاد               طاهر پور            بروجرد             ۲/۳۰

5- ارسلان               آرام                 بروجرد             ۲/۳۲

ماده 100مانع

1-علی              شهبازی                 بروجرد                  ۱۶/۱۳

2- عرفان           طهماسبی             کوهدشت               ۱۶/۶۲

3- علی             غیاثوند                  بروجرد                   ۱۹/۳۴

4- رضا              ایرانشاهی              ازنا                      ۱۹/۷۰

5-طا ها             مدرسی              خرم آباد                  ۲۳/۶۹

ماده 3000متر

1-محمد             باقری            نورآباد                        ۱۰/۰۴

2-محمد             گودرزی          بروجرد                       ۱۰/۰۹

3- محمد            شیرزادی       خرم آباد                    ۱۱/۵۰

ماده پرتاب دیسک

1-علی             بهرامی          خرم آباد                 ۲۶/۶۰

2-علی            شهبازی          بروجرد                  ۱۸/۸۰

ماده پرتاب وزنه

1-محمد     فتحی گنجی     خرم آباد              ۱۰/۶۰

2-میثم       بیرانوند            بیرانشهر              ۹/۱۵

3-علی       برنجی            بروجرد                ۷/۸۵

ماده پرش طول

1- علی         شهبازی               بروجرد          ۵/۱۰

2-علی          اسماعیلی           کوهدشت       ۴/۹۵

3-فرشاد        طاهر پور             بروجرد            ۴/۲۰

4- میثم         بیرانوند               بیرانشهر         ۴/۱۲

5-محمد         برتینا                بیرانشهر          ۳/۷۰

6- فرید          شیرزادی          خرم آباد (ب)     ۳/۶۷

ماده پرتاب نیزه

1-محمد       فتحی گنجی       خرم آباد         ۳۸/۲۰

2-علی        بهرامی              خرم آباد         ۲۳/۲۰

3-علی        غیاثوند               بروجرد          ۱۵/۱۲

نتایج تیمی

1 - خرم آباد (الف)               مقام اول

2 - بروجرد                        مقام  دوم

3 -کوهدشت                    مقام سوم

4 - الیگودرز                      مقام چهارم

5 - نور آباد                       مقام پنجم

6 - بیرانشهر                    مقام ششم

7 - ازنا                           مقام هفتم

8 - خرم آباد(ب)               مقام هشتم

/ 0 نظر / 13 بازدید