دونده های بروجردی و تمرین در کوچه پس کوچه ها

دونده های بروجردی و تمرین در کوچه پس کوچه ها

به نقل از فرهاد داودوندی(خبرنگار):
این دونده های نوجوان و جوان بروجردی که در عکس می بینید امید های آینده دو و میدانی ایران هستند ، امروز با دیدن آنها که مشغول تمرین صحرانوردی بودند و از کوچه پس کوچه ها عازم استادیوم بودند ، عکسی به یادگار از آنها انداختم ، برای همه شان آرزوی موفقیت دارم 


/ 0 نظر / 8 بازدید