هشتمین سهمیه دو و میدانی المپیک لندن در دوی 100متر

دوومیدانی ایران سهمیه دو 100 متر المپیک را بدست آورد

رضا قاسمی دونده سرعت ایران موفق شد، در مسابقات ستارگان آسیا در قزاقستان هشتمین سهمیه المپیک دوومیدانی ایران در بازی های المپیک 2012 لندن را بدست آورد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، رضا قاسمی درمسابقه ماده 100 متر، با طی کردن این مسافت در مدت زمان 10 ثانیه و 24صدم ثانیه ضمن قرارگرفتن در جایگاه نخست، ورودی المپیک را از آن خود کرد.
وی با کسب این نتیجه به رکورد 9 ساله عبدالغفار سقر که با زمان 10 ثانیه و 29 صدم ثانیه در بوداپست مجارستان بدست آمده بود پایان داد.
عبدالغفار سقر در سال 1384
ویا چسلاواز قزاقستان با 10 ثانیه و 59 صدم ثانیه دوم و گریگوری ولادین از قزاقستان با 10ثانیه و 64 صدم ثانیه سوم شد.
ورودی المپیک ماده 100متر، 10ثانیه و 18 صدم ثانیه (ورودی A )و 10 ثانیه و 24 صدم ثانیه (ورودی B)است.
تا پیش ازاین دوومیدانی ایران موفق شده بود هفت سهمیه المپیک 2012 لندن را از آن خود کند.
احسان حدادی در پرتاب دیسک، کاوه موسوی در پرتاب چکش، سجاد مرادی در 800 متر، امین نیک فر در پرتاب وزنه، سجاد هاشمی آهنگری در 400 متر، لیلا رجبی در پرتاب وزنه و ابراهیم رحیمیان در ماده پیاده روی 20 کیلومترالمپیکی های ایران تا پیش از مسابقات ستارگان آسیا بودند.
مسابقات ستارگان آسیا از امروز در قزاقستان آغاز شده است.
دوومیدانی کاران جهان تا هجدهم تیرماه سال جاری فرصت دارند با زدن رکوردهای تعیین شده از سوی اتحادیه بین المللی دوومیدانی، جواز حضور در المپیک 2012 لندن را کسب کنند.

/ 0 نظر / 9 بازدید