حضور دوندگان بروجردی در مرحله دوم مسابقات لیگ باشگاه های کشور

احسان مهاجر شجاعی در دوی 400متر اول شد.عباس نیکباف در 400متر با مانع دوم شد.

در دومین مرحله از مسابقات لیگ باشگاه های کشور احسان مهاجر شجاعی از تیم نفت تهران توانست در دوی 400متر با رکورد 47:43 مقام اول را از آن خود کند.امین قلیچی و احمد رضا ثابت به ترتیب با زمان های 47:96 و 48:01 مقام های دوم و سوم این ماده را بدست آوردند.همچنین تیم نفت تهران در دوی امدادی 4در 400متر که احسان مهاجر شجاعی در ترکیب این تیم بود توانست مقام اول را بدست آورد.

اما در دوی 400متر با مانع عباس نیکباف دیگر دونده ی بروجردی که با تیم استانداری بوشهر شرکت کرده بود توانست با رکورد 53:40 مقام دوم را کسب کند.علی شفاف و میرمهدی سپهرپور به ترتیب با زمان های 52:96 و 54:05 مقام های اول و سوم را در این ماده کسب نمودند.

همچنین احسان ظفری در پرش ارتفاع با پرشی به ارتفاع 1.95 مقام ششم را کسب کرد و محمد گودرزی در دوی 110متر با مانع با خطا کردن در استارت مسابقه حذف شد.

همچنین علی فهیمی دونده ی جوان بروجردی توانست در دوی 1500متر با زمان 4:03 مقام ششم و در دوی 3000متر با مانع با رکورد 9:36 مقام پنجم را بدست آورد.

امیر بیرانوند دیگر دونده ی جوان بروجردی در دوی 800متر با رکورد 1:53 توانست مقام پنجم را کسب کند.

علی شاهرخی پرتابگر لرستانی که با تیم استانداری بوشهر در این دوره از مسابقات حضور داشت توانست در پرتاب دیسک با پرتاب 55.91 مقام دوم را کسب نماید.

(برای مشاهده نتایج هشت نفر برتر تمامی مواد می توانید روی آدرس زیر کلیک نمایید.)

http://www.athletic.ir/uploads/55_1762.pdf

/ 0 نظر / 7 بازدید